Corona-apps in de exit-strategie voor ouderen: Intelligent of paradoxaal?

Gepubliceerd op 22 april 2020 – Het kabinet overweegt om een mobiele tracking- en tracing app te laten ontwikkelen om het coronavirus maximaal te controleren en bestrijden. Tien wetenschappers, waaronder ACHC onderzoekers Fam te Poel, Annemiek Linn en Julia van Weert, schreven samen met de ouderenbond ANBO een blog over de vraag: Wat zijn de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de beoogde app voor ouderen, de grootste te beschermen doelgroep? 

De ouderen in onze samenleving vormen een heterogene groep, variërend van kwetsbaar tot vitaal en van digitaal niet participerend tot digitaal vaardig. In 2019 waren er van de 3,3 miljoen 65-plussers circa 2,5 miljoen online actief. Van de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar had 85,7% een mobiele telefoon of smartphone, die door 66,1% recent gebruikt werd. Van de 75-plussers had 51,9% een mobiele telefoon of smartphone; slechts 28,1% gebruikte deze recent.

Het is van groot belang dat, als er gekozen wordt voor een tracking- en tracing app, deze echt inclusief is. Dat wil zeggen dat goed in kaart gebracht wordt welke groep ouderen moeite zal hebben met het gebruik van de app en waarom, dat de app in samenwerking met ouderen ontwikkeld wordt aan de hand van bestaande richtlijnen voor mHealth voor ouderen, dat er hulp beschikbaar is voor vragen over gebruik en installatie en dat het doel van de app helder en concreet uitgelegd wordt. Daarnaast is het cruciaal dat ouderen op geen enkele manier uitgesloten worden van de intelligente exit-strategie waar de app onderdeel van uit maakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de ouderen die geen smartphone bezitten of kunnen gebruiken offline alternatieven ingezet worden, zoals het in kaart brengen en regelmatig testen van mensen in hun netwerk, of andere technologische oplossingen. Daarnaast moet specifiek gezocht worden naar wat voor deze groep nog meer mogelijk en wenselijk is om de intelligente lockdown (gedeeltelijk) op te heffen. Met name ouderen lopen verhoogd risico op ernstige gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het is van groot belang om zorgvuldig na te gaan welke strategieën geschikt zijn voor deze doelgroep om het coronavirus te controleren en bestrijden met maximale preventie van de nadelige mentale en fysieke gevolgen van sociale isolatie en maximaal behoud van sociale participatie. Alleen dan kan een exit-strategie intelligent genoemd worden en een inclusiviteitsparadox worden vermeden.

Lees hier de hele blog op Sociaalweb.nl