Consortium met ACHC krijgt NWO Open Competitie beurs rondom chatbots

Gepubliceerd op 15 januari 2020 – Een consortium bestaande uit wetenschappers vanuit geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, en kunstmatige intelligentie hebben een NWO beurs ter waarde van 750.000 EUR toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en effectiviteit van chatbots om gezond gedrag te stimuleren. Vanuit ACHC is Gert-Jan de Bruijn betrokken bij het consortium.

NWO is in 2019 een onderzoekstraject gestart om complexe onderwerpen rondom digitalisering van de samenleving te financieren. In het gehonoreerde voorstel van dit consortium wordt een samenwerking opgestart tussen Tilburg University, Radboud Universiteit, en de Universiteit van Amsterdam om chatbots te ontwikkelen die in staat zijn om langdurige en motiverende gesprekken aan te gaan met mensen. Deze chatbots zullen gebruik maken van recente inzichten in de computationele taalwetenschappen en gedragsverandering om mensen te stimuleren zich gezonder te gedragen. Het testen van deze chatbots zal gebeuren dankzij de praktijkpartners Trimbos en Aidsfonds en de ontwikkeling zal gebeuren in samenwerking met Flow.ai.

Het onderzoek financieert drie promotie-onderzoeken en zal in het voorjaar van 2020 starten.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op de website van NWO: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/in-negen-samenwerkingsprojecten-onderzoeken-sociale-en-geesteswetenschappers-gezamenlijk-de-digitale-samenleving.html