Communicatie-op-maat belangrijk in het bevorderen van therapietrouw bij chronische patiënten.

Het is algemeen bekend dat chronische patiënten moeite hebben met het goed innemen van hun geneesmiddelen. Eerder onderzoek wijst uit dat een derde tot de helft van de chronisch zieke patiënten therapieontrouw is. Dit kan leiden tot overbodige ziekenhuisopnames, onnodige extra onderzoeken, progressie van de ziekte, mislukking van de behandeling en extra kosten. Het bevorderen van therapietrouw is daarom een belangrijk aspect van de behandeling.

Resultaten van een recent gepubliceerde studie van Annemiek Linn tonen aan dat de patiënttevredenheid over de informatie en de wijze waarop de zorgverlener rekening houdt met de individuele informatiebehoeftes positief is gerelateerd aan de ingeschatte noodzakelijkheid van het geneesmiddelen en de zorgen over het gebruik ervan. Ook blijkt dat de tevredenheid over de wijze waarop de zorgverlener rekening houdt met de individuele informatiebehoeftes therapietrouw middels beliefs kan beïnvloeden. Tijdens voorlichtingsgesprekken hebben zorgverleners een belangrijke rol in het identificeren, begrijpen en bespreken van mogelijke belemmeringen die patiënten ervaren, zoals zorgen over de gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel en/of het niet geloven in het nut van het geneesmiddel. Effectieve communicatie-op-maat is van essentieel belang om eventuele belemmeringen weg te nemen en therapietrouw te bevorderen.

Meer lezen? Linn, A. J., Van Weert, J. C. M., Van Dijk, L., Horne, R. & Smit, E. G. (2016). The value of nurses’ tailored communication when discussing medicines: exploring the relation between patient satisfaction with communication, medication beliefs and adherence. Journal of Health Psychology, 21 (5) 798-807.

Link: klik hier

Gepubliceerd op 03-08-2016