Communicatie met risicogroepen afgerond

In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidscommunicatie die specifiek gericht is op specifieke risicogroepen.

Iedereen heeft in gelijke mate recht op gezondheid, maar in de praktijk lopen sommige groepen meer risico op ziekte en voortijdig overlijden. Denk aan groepen als ouderen, etnische minderheden, adolescenten, patiënten met ernstige ziektes, en mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, opleiding of sociaaleconomische status. Binnen dit onderzoeksthema bestuderen wij de effecten van gezondheidscommunicatie op dergelijke groepen en gaan na hoe en in welke mate gezondheidscommunicatie meer effectief kan worden afgestemd op risicogroepen om de gezondheidsverschillen te verkleinen tussen groepen in de samenleving. De OncoCommunicAging (OCA) onderzoekslijn die tot doel heeft om de offline en online communicatie met oudere patiënten met kanker te verbeteren maakt deel uit van dit thema.