Chemotherapie, wat weet u er van? Een nationaal onderzoek (OCA-3)

Goede voorlichting over een behandeling van kanker, zoals chemotherapie, heeft positieve effecten op de gezondheid. Bij een goede patiëntenvoorlichting moeten verschillende aspecten die van invloed zijn op positieve gezondheidsuitkomsten in ogenschouw genomen worden. Zo spelen kennis, perceptie van de bijwerkingen, informatie- en communicatiebehoeften en het gebruik van informatiebronnen een rol bij effectieve patiëntenvoorlichting. Dit onderzoek is opgezet om de huidige publieke kennis en perceptie van chemotherapie in kaart te brengen van zowel chemotherapiepatiënten (mensen die zelf chemotherapie krijgen of hebben gekregen) als niet- chemotherapiepatiënten (mensen die zelf geen behandeling met chemotherapie hebben ondergaan). Ook wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op kennis. Daarnaast worden de informatiebehoeften van chemotherapiepatiënten en niet-chemotherapiepatiënten in kaart gebracht en wordt nagegaan in hoeverre chemotherapiepatiënten worden voorzien in hun informatiebehoeften. Ten slotte geeft dit onderzoek inzicht in het (verwachte) gebruik van informatiebronnen bij het zoeken naar informatie over chemotherapie.

Bij al deze vragen zijn we specifiek geïnteresseerd in verschillen tussen jongere (< 65) en oudere (> 65) patiënten met kanker. De resultaten van dit onderzoek geven handvatten om de voorlichting aan (oudere) patiënten over een behandeling met chemotherapie af te stemmen op de bestaande kennis, perceptie van de bijwerkingen, informatie- en communicatiebehoeften, gebruik van informatiebronnen en de leeftijd van de patiënt. Het in kaart brengen van de publieke kennis, perceptie van bijwerkingen, informatiebehoeften en gebruik van informatiebronnen kan daarom bijdragen aan een betere, voor de (oudere) patiënt op maat gemaakte voorlichting.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Public Eyes

Onderzoeksteam: Prof. Julia van Weert
Sifra Bolle
Status: Afgerond (rapport: www.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/w/e/j.c.m.vanweert/en/tab-one/tab-one/cpitem%5B54%5D/asset?1355372844086
Financiering: AMGEN (unrestricted grant) en KWF kankerbestrijding