Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten zien. […]

Dit promotieonderzoek heeft als doel om te onderzoeken welke aspecten de effectiviteit van interpersoonlijke communicatie over alcohol en binge drinking bepalen. Hiermee willen we te weten komen hoe interpersoonlijke communicatie kan worden toegepast ter verbetering van anti-alcohol campagnes gericht op adolescenten. Aspecten zoals valentie (inhoud van chats), populariteit en vriendschap worden onderzocht. Meer specifiek onderzoeken […]

Veel onderzoek laat zien dat interpersoonlijke communicatie tussen mensen meer invloed heeft dan gezondheidscommunicatie door professionals, vaak in ongezonde richting. Dit project wil meer inzicht geven in hoe mensen onderling communiceren over een bepaald gezondheidsgedrag en welke invloed dit heeft op hun eigen gezondheidsgedrag. Interpersoonlijke communicatie kan ook de effecten van professionele gezondheidscommunicatie (bv. campagnes) […]