Scroll omlaag om alle producten te bekijken

Deze interventie richt zich op ongeneeslijke patiënten met kanker en oncologen die gezamenlijk een eerste gesprek aangaan over potentiële deelname aan studiebehandelingen. Dit zijn nieuwe behandelingen die nog in ontwikkeling zijn.

Een belangrijk doel van het gesprek is om tot een gezamenlijke beslissing te komen om hier wel of niet aan deel te nemen. Omdat er geen hard bewijs is dat patiënten voordeel hebben van een studiebehandeling, is het extra belangrijk om een persoonlijke afweging te maken waarin patiëntwaarden en -voorkeuren worden meegenomen.

 

De ACHC-onderzoekers zetten zich in voor het uitvoeren en presenteren van rigoureuze wetenschap. Als onderdeel van onze inspanningen om de transparantie, reproduceerbaarheid, repliceerbaarheid en toegankelijkheid van ons werk te vergroten, willen wij studiemateriaal, gegevens en analyses waar mogelijk open beschikbaar maken.

Wil je achter de schermen van ACHC-onderzoek kijken, meer leren of voortbouwen op ons onderzoek? Bekijk het studiemateriaal dat momenteel online beschikbaar is.

Op deze pagina vindt u data, analysescripts en studiemateriaal van enkele van onze projecten. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor replicatiestudies, vervolgonderzoek of studentenprojecten volgens de eisen en beperkingen die voor elk afzonderlijk project zijn gespecificeerd.

In de online ‘Grey Power’ debatavonden staan drie onderwerpen centraal die van belang zijn in het leven van ouderen. De avonden worden georganiseerd voor ouderen en hun naasten door de Junior Council van Aging & Later Life (Amsterdam Public Health research institute, zie ook: https://www.amsterdamumc.org/research…). 

Alle Grey Power avonden worden gemodereerd door prof. dr. Julia van Weert, Hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, en opgenomen in het Audiovisueel Centrum van de Universiteit van Amsterdam in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

De Gesprekstarter is een digitaal audiovisueel hulpmiddel voor het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en oudere Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. De Gesprekstarter is ontwikkeld door de UvA in samenwerking met KWF Kankerbestrijding, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en NedTalk.

De Gesprekstarter bestaat uit twee onderdelen:

  • Audiovisuele vragenlijsten over verschillende onderwerpen waarin patiënten kunnen kiezen wat zij tijdens het consult aan hun zorgverlener willen vragen.
  • Voorlichtingsvideo’s waarin informatie over dezelfde onderwerpen wordt gegeven.

De Observer OPTIONMCC is ontwikkeld om participatie van (oudere) patiënten met multimorbiditeit in het samen beslissen te observeren. De Observer OPTIONMCC is gebaseerd op het Dynamisch gespreksmodel voor samen beslissen met kwetsbare ouderen (Van de Pol et al., 2016) en sluit aan bij doelgericht samen beslissen. Daarbij worden eerst de persoonlijke gezondheidsgerelateerde doelen van de (oudere) patiënt verkend, en vervolgens besproken welke (behandel)mogelijkheden daar bij passen.

Aan de hand van de Observer OPTIONMCC wordt niet alleen de rol van de arts in dit proces van samen beslissen in kaart gebracht, maar ook de participatie van de patiënt in dit proces. Omdat mantelzorgers vaak ook een rol hebben in de besluitvorming, wordt in de Observer OPTIONMCC ook de participatie van mantelzorgers apart geobserveerd.  De Observer OPTIONMCC meet dus triadische besluitvorming, waarbij zorgverlener, (oudere) patiënt en mantelzorger betrokken zijn.