In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidscommunicatie die verpakt is als entertainment. Hoewel gezondheidscommunicatie als doel heeft om mensen te informeren en te overtuigen zich gezond te gedragen, komt het vaak voor dat delen van de doelgroep hierop negatief reageren. Boodschappen over de ongezonde effecten van iemands huidige gedrag en iemand vragen het […]

In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidsgerelateerde communicatie van mensen onderling. Communicatie over gezondheid vindt niet alleen plaats vanuit overheid in gezondheidsinstellingen, maar heel vaak ook tussen mensen onderling: mensen praten over gezondheid naar aanleiding van zaken in de krant, maar ook naar aanleiding van zaken die hen zelf is overkomen. Dit kunnen […]

In dit onderzoeksthema bestuderen we de effecten van communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Communicatie tussen artsen/verpleegkundigen en patiënten is van essentieel belang voor tal van gezondheidsgerelateerde uitkomsten, zoals tevredenheid, het onthouden van informatie, therapietrouw, zelfmanagement en -uiteindelijk- gezondheid. In dit thema onderzoeken we daarom de interactie tussen zorgverleners en patiënten in de spreekkamer met het […]

In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidscommunicatie die specifiek gericht is op specifieke risicogroepen. Iedereen heeft in gelijke mate recht op gezondheid, maar in de praktijk lopen sommige groepen meer risico op ziekte en voortijdig overlijden. Denk aan groepen als ouderen, etnische minderheden, adolescenten, patiënten met ernstige ziektes, en mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, […]

In dit onderzoeksthema worden de effecten op gezond gedrag onderzocht van digitale media, sociale media en mobiele apps. eHealth en technologie betreft het gebruik van digitale media, zoals internet, sociale media en mobiele apps, op gezondheidsgerelateerd uitkomsten. Doordat het gebruik van digitale media niet aan tijd en plaats is gebonden, en mensen steeds vaker online […]

In dit onderzoeksthema worden de effecten van gezondheidscommunicatie op gezondheidsgerelateerd gedrag, zoals lichamelijke activiteiten en gezonde voeding, bestudeerd. Veel epidemiologisch en medisch onderzoek toont aan dat levensstijl is gerelateerd aan de kwaliteit van leven en de levensverwachting, onder andere doordat het invloed heeft op de kans op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en verschillende […]