Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten zien. […]

Computer tailoring programma’s kunnen rokers succesvol helpen om te stoppen met roken door hen een aantal vragen te stellen en op basis van hun antwoorden relevante adviezen of informatie te geven. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat computer tailoring adviezen beter werken dan iedereen dezelfde informatie te geven (bijv. via een brochure of een website). […]

Dit promotieonderzoek heeft als doel om te onderzoeken welke aspecten de effectiviteit van interpersoonlijke communicatie over alcohol en binge drinking bepalen. Hiermee willen we te weten komen hoe interpersoonlijke communicatie kan worden toegepast ter verbetering van anti-alcohol campagnes gericht op adolescenten. Aspecten zoals valentie (inhoud van chats), populariteit en vriendschap worden onderzocht. Meer specifiek onderzoeken […]

Laag opgeleide jongeren met leerproblemen drinken en roken meer dan andere jongeren. Hoe kan deze doelgroep effectief worden voorgelicht over alcohol en tabak? Dit wordt binnen dit project onderzocht bij 12- tot 15-jarigen in het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). In dit project zijn zeven experimenten uitgevoerd naar alcohol- of tabaksvoorlichting onder […]

Over het laten geven van voorlichting op school over alcohol, tabak of drugs door ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) wordt verschillend gedacht. Sommigen denken dat het afschrikwekkend werkt, anderen denken dat dit juist experimenteergedrag met drugs stimuleert. Aan de ene kant kan een ex-gebruiker door op levendige wijze te vertellen over de eigen negatieve ervaringen heel geloofwaardig de […]

Nederland heeft samen met meer dan 170 andere landen het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) geratificeerd. Onderdeel van de FCTC is dat landen zich hebben gecommitteerd aan het instellen van wettelijke regels met betrekking tot onder andere tabak marketing, prijspolitiek, gezondheidswaarschuwingen op tabaksverpakkingen, voorlichting en rookvrije omgevingen. Het International Tobacco Control Policy Evaluation Project […]

Veel onderzoek laat zien dat interpersoonlijke communicatie tussen mensen meer invloed heeft dan gezondheidscommunicatie door professionals, vaak in ongezonde richting. Dit project wil meer inzicht geven in hoe mensen onderling communiceren over een bepaald gezondheidsgedrag en welke invloed dit heeft op hun eigen gezondheidsgedrag. Interpersoonlijke communicatie kan ook de effecten van professionele gezondheidscommunicatie (bv. campagnes) […]

Een ongezonde leefstijl is de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten, resulterend in een verminderde kwaliteit van leven en vermijdbare gezondheidszorgkosten. Gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg, zijn goedkope strategieën nodig om te leefstijl te verbeteren. Een strategie die bewezen (kosten-)effectief is, is online gezondheidsadvies-op-maat. Tot nu toe hield het op maat maken van dit […]

Roken is de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker. Veel Nederlandse rokers proberen daarom om te stoppen met roken, maar slechts 4-10% van deze stoppogingen zijn succesvol. Bewezen effectieve hulpmiddelen voor stoppen met roken, zoals farmacotherapie, counseling en online interventies, kunnen de kans op succesvol stoppen verdubbelen. Het gebruik van deze hulpmiddelen […]

In 2016 gaan alle EU lidstaten plaatjes afbeelden op sigarettenpakjes. Dit betekent dat een pakje binnenkort niet alleen meer de zin: “roken is dodelijk” bevat, maar ook een afbeelding van een dood lichaam in het mortuarium bijvoorbeeld. Er is een levendig debat gaande onder wetenschappers over de effectiviteit van deze angstaanjagende boodschappen en of dit […]

Binnen dit project wordt onderzocht wat de lange-termijn effecten zijn van zelfmanagement van astma patiënten op gezondheidsuitkomsten en welke beïnvloedbare factoren een rol spelen bij de manier waarop patiënten omgaan met hun astma. In Frankrijk en Engeland is een cohort studie uitgevoerd waarin het medicatiegebruik en de gezondheidsuitkomsten van patiënten (volwassenen en kinderen) gedurende twee […]