Van mensen wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoordelijk met hun gezondheid omgaan en weloverwogen keuzes maken, bijvoorbeeld als het gaat om kankerscreening. Voldoende en de juiste kennis is hierbij onontbeerlijk. Het internet is een belangrijke informatiebron en kan hierbij van grote waarde zijn. Veel mensen hebben echter grote moeite met het verwerken van […]

Bijna twee op de drie mensen zoekt gezondheidsinformatie online. Hiermee is het internet een van de belangrijkste gezondheidsinformatiebronnen. In veel gevallen gaan mensen na een dergelijke zoeksessie niet naar een arts om de accuraatheid van de door hen gevonden informatie te controleren, waardoor de kans bestaat dat verkeerde of onvolledige informatie wordt gebruikt. Onderzoek naar […]

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de traditionele arts-patiënt relatie. De autonomie van patiënten wordt steeds belangrijker, en er wordt in toenemende mate verwacht dat zij een actieve rol spelen in het nemen van beslissingen over hun gezondheid.  Deze ontwikkelingen maken het uitermate belangrijk dat mensen over voldoende informatie beschikken en deze […]