Mensen met problemen met middelengebruik verschillen in de mechanismen die het middelengebruik uitlokken en in stand houden. Daarom is het nodig om gepersonaliseerde mechanismen te begrijpen om deze tijdens de behandeling te bespreken en passende strategieën te kiezen om het middelengebruikgedrag te veranderen. In dit project willen we gepersonaliseerde ecologische momentopnames (EMA) en afgeleide statistische […]

De wereld vergrijst in een rap tempo. In de meeste landen groeit het aantal personen van 65 jaar of ouder sneller dan elke andere leeftijdsgroep. Ouder worden brengt veel voordelen met zich mee, maar tegelijkertijd ook nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en -communicatie. Ouder worden gaat namelijk ook vaak gepaard met het ontwikkelen […]

Als gevolg van aanhoudende migratieprocessen, worden zorgverleners steeds vaker geconfronteerd met het verstrekken van zorg aan patiënten afkomstig uit verschillende culturele, etnische en taalkundige achtergronden. Patiënten die niet dezelfde achtergrond als hun zorgverleners hebben, lopen echter een hoog risico op een lage kwaliteit van zorgverlening. Om gezondheidsverschillen tussen migrantpatiënten en patiënten die dezelfde afkomst hebben […]

Jong geleerd is oud gedaan. In de adolescentie wordt de basis gelegd voor de rest van iemands leven. Ontwikkelingen en ervaringen in de adolescentie hebben veel invloed op de latere gezondheid, zowel in positieve als negatieve zin. Het is daarom belangrijk om adolescenten een gezond gedragspatroon aan te leren, of het nu gaat om eten, […]

Het vinden, begrijpen, beoordelen, en gebruiken van gezondheidsinformatie is met name moeilijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit terwijl juist deze groep mensen baat heeft bij goede gezondheidsinformatie, aangezien beperkte gezondheidsvaardigheden geassocieerd zijn met een hogere kans op chronische ziekten en minder vaak deelname aan screeningsprogramma’s zoals bevolkingsonderzoeken. Om gezondheidsinformatie, en dan met name online, […]