In het eerste deel van de Gesprekstarter krijgen patiënten vragen over zes verschillende onderwerpen te zien en te horen in hun moedertaal (beschikbaar in het Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers). Zij geven aan welke vragen zij willen stellen. Deze geselecteerde vragen worden vervolgens vertaald naar het Nederlands en aangevuld met cultureel sensitieve tips voor de zorgverlener. Deze tips helpen de zorgverlener zich voor te bereiden op het consult met de patiënt. Door het laten selecteren van vragen door de patiënt, weet de zorgverlener al voordat het consult begint wat de patiënt wil vragen en kan zij/hij sneller en gerichter antwoord geven.

De onderwerpen zijn:
  • Patiëntenrechten
  • Levensstijl en Diensten
  • Behandeling
  • Psychosociale ondersteuning
  • Klinische Trials
  • Patiënten-informatie
In het tweede deel van de Gesprekstarter kunnen patiënten video’s bekijken in moedertaal (beschikbaar in het Turks, Marokkaans Arabisch, en Berbers). De video’s gaan over de volgende onderwerpen:
  • Patiëntenrechten en toegang tot ondersteunende diensten
  • Communicatie tussen patiënt en arts
  • Klinische trials
  • Psychosociale ondersteuning (mannelijke en vrouwelijke versie)

In de video’s vertellen patiënten die kanker hebben overleefd over hun ervaringen. Door naar deze video’s te kijken, krijgen de patiënten informatie en tips over de verschillende onderwerpen.