Laag opgeleide jongeren met leerproblemen drinken en roken meer dan andere jongeren. Hoe kan deze doelgroep effectief worden voorgelicht over alcohol en tabak? Dit wordt binnen dit project onderzocht bij 12- tot 15-jarigen in het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). In dit project zijn zeven experimenten uitgevoerd naar alcohol- of tabaksvoorlichting onder […]

Entertainment-educatie wordt steeds vaker ingezet als een persuasieve strategie om gezondheidsgedrag te veranderen omdat het de nadelen van traditionele persuasieve boodschappen (bijvoorbeeld het doorhebben van de persuasieve intentie en weerstand) omzeilt. Het plaatsen van educatieve gezondheidsboodschappen in entertainment kan op een betrouwbare manier gedaan worden en is een veelbelovende methode voor het beïnvloeden van kennis, […]

In Nederland hebben 230.000 mensen dementie en dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2050. Een aanzienlijk deel van deze mensen zal in een zorginstelling terechtkomen. Persoonsgerichte zorg en het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie krijgt steeds […]