De prevalentie van angst- en depressie gerelateerde klachten bij adolescenten en jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen, maar jongeren worden geconfronteerd met barrières bij het zoeken naar professionele hulp. Velen vertrouwen daarom op sociale media voor informatie over geestelijke gezondheidszorg. Online korte video’s (OSV’s) zijn een nieuwe vorm van online gezondheidsinformatie, die risico’s en […]

De prevalentie van angst- en depressie gerelateerde klachten bij adolescenten en jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen, maar jongeren worden geconfronteerd met barrières bij het zoeken naar professionele hulp. Velen vertrouwen daarom op sociale media voor informatie over geestelijke gezondheidszorg. Online korte video’s (OSV’s) zijn een nieuwe vorm van online gezondheidsinformatie, die risico’s en […]

Een gezonde levensstijl – een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging – draagt aanzienlijk bij aan de preventie van chronische ziekten. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaak ongezondere levensstijlen in vergelijking met mensen met een hogere SEP. Echter, interventies gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl hebben vaak moeite om de lagere […]

Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten zien. […]

Dit promotieonderzoek heeft als doel om te onderzoeken welke aspecten de effectiviteit van interpersoonlijke communicatie over alcohol en binge drinking bepalen. Hiermee willen we te weten komen hoe interpersoonlijke communicatie kan worden toegepast ter verbetering van anti-alcohol campagnes gericht op adolescenten. Aspecten zoals valentie (inhoud van chats), populariteit en vriendschap worden onderzocht. Meer specifiek onderzoeken […]

Laag opgeleide jongeren met leerproblemen drinken en roken meer dan andere jongeren. Hoe kan deze doelgroep effectief worden voorgelicht over alcohol en tabak? Dit wordt binnen dit project onderzocht bij 12- tot 15-jarigen in het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). In dit project zijn zeven experimenten uitgevoerd naar alcohol- of tabaksvoorlichting onder […]

Over het laten geven van voorlichting op school over alcohol, tabak of drugs door ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) wordt verschillend gedacht. Sommigen denken dat het afschrikwekkend werkt, anderen denken dat dit juist experimenteergedrag met drugs stimuleert. Aan de ene kant kan een ex-gebruiker door op levendige wijze te vertellen over de eigen negatieve ervaringen heel geloofwaardig de […]