Brittany Chan, MSc (bestuur)

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • M.C.Chan@uva.nl

Naam: Brittany Chan, MSc
PhD: Verwacht in 2025, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. Dr. Julia van Weert
Co-promotor(s): Dr. Barbara Schouten, Dr. Jeanine Suurmond
MSc: 2021, Universiteit van Amsterdam
Specialiteiten: Interculturele gezondheidscommunicatie, arts-patiëntcommunicatie, eHealth, persuasieve communicatie

Onderzoek: Onder supervisie van Julia, Barbara en Jeanine zal ik werken aan mijn PhD-project dat een interdisciplinaire benadering (van communicatiewetenschap tot taalkunde) heeft om de taalbarrières tussen migrantenpatiënten en zorgprofessionals te verminderen. Het project heeft met name tot doel om van beide kanten inzicht te krijgen in verschillende communicatiestrategieën (variërend van traditionele tot digitale) door de perspectieven van de belanghebbenden te observeren. In het laatste deelproject zal een digitale e-tool gebruikt worden die gezamenlijke gepersonaliseerde en geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt, dit wordt ontwikkeld en geëvalueerd om beide partijen te helpen bij het beslissen wanneer ze welke soort gecombineerde communicatiestrategieën het meest gunstig is voor de consultatiesessie. Uiteindelijk is de hoop dat dit project het Nederlandse gezondheidszorgsysteem ertoe aan te zet om een meer inclusieve, participatieve en rechtvaardige zorg aan te bieden.