Betrokkenheid van familieleden bij medische besluitvorming in Europa en de Verenigde Staten is onafhankelijk van culturele stereotypen

Gepubliceerd op 7 april 2022 – De mate waarin patiënten willen dat hun familieleden betrokken zijn bij medische beslissingen hangt af van individuele voorkeuren die grotendeels onafhankelijk zijn van culturele stereotypen. Dat blijkt uit een recent replicatieonderzoek in vier Europese landen (Nederland, Oostenrijk, België, Duitsland) en de Verenigde Staten, gepubliceerd in Social Science & Medicine.

De studie is een directe replicatie en uitbreiding van een eerdere studie van Alden et al. (2018) die was uitgevoerd in Australië, China, Maleisië, India, Zuid-Korea, Thailand en de Verenigde Staten. In Europa en Noord-Amerika worden medische beslissingen vaak genomen door middel van gedeelde besluitvorming tussen patiënten en hun zorgverlener. Medische besluitvorming omvat de keuze van tests, behandelingen en/of ondersteuning en houdt rekening met de geïnformeerde voorkeuren, opties, mogelijke uitkomsten en onzekerheden van de patiënt. Het delen van informatie met familieleden en het betrekken van deze naasten kan onderdeel uitmaken van dit proces en bijdragen aan de tevredenheid van patiënten. Het meeste onderzoek naar medische besluitvorming is tot nu toe vooral gericht geweest op de relatie tussen patiënt en zorgverlener en niet op de betrokkenheid van familieleden. De eerdere studie van Alden et al. (2018) liet zien dat de wensen van patiënten voor gedeelde besluitvorming grotendeels onafhankelijk zijn van culturele voorkeuren, maar vooral worden beïnvloed door individuele factoren.

De huidige studie kwam tot dezelfde conclusie als de eerdere studie, namelijk dat mensen die een grote voorkeur hebben om zelf de beslissing te nemen, op basis van informatie van hun zorgverlener, maar zonder invloed van de zorgverlener, ook vaker de voorkeur geven aan minder familiebetrokkenheid bij het nemen van de beslissing. Patiënten die minder op zichzelf vertrouwen en meer op anderen, die een sterkere relationele afhankelijkheid rapporteren en die gevoelig zijn voor sociale hiërarchie, geven vaker aan te willen dat familieleden naast hun zorgverlener worden betrokken bij medische beslissingen. Deze resultaten suggereren dat het belangrijk is om culturele stereotypen te laten varen omdat voorkeuren voor betrokkenheid van familieleden tijdens het behandelproces vooral individueel bepaald zijn. Door psychologische factoren zoals relationele onderlinge afhankelijkheid en wensen ten aanzien van onafhankelijk bij het nemen van de beslissing tijdens het consult in kaart te brengen wordt meer inzicht gekregen in het gewenste niveau van familiebetrokkenheid bij medische besluitvorming. Dit kan leiden tot een hogere patiënttevredenheid en betere behandelresultaten in vergelijking met het (blijven) vertrouwen op culturele stereotypen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sebastian Scherr (Texas A&M University, VS), Doreen Reifegerste (Universiteit van Bielefeld, Duitsland), Florian Arendt (Universiteit van Wenen, Oostenrijk), Dana Alden (Universiteit van Hawaï, VS) en ACHC-lid Julia van Weert.

Lees hier verder.