Communicatie op maat voor oudere patiënten met kanker

Gepubliceerd op 4 juni 2021 – Samen met Amsterdam UMC publiceerden ACHC-onderzoekers een onderzoek in het Journal of Geriatric Oncology. Deze studie identificeerde drie profielen van oudere patiënten met kanker op basis van hun informatiebehoeften. Naast de bekende ‘informatiezoeker’ en ‘informatie-ontwijker’, bleek een derde groep geïdentificeerd te kunnen worden, namelijk de ‘luisteraar’. Deze groep wordt gekenmerkt door een hoge informatiebehoefte maar vergeleken met de ‘informatiezoeker’ had de ‘luisteraar’ een minder sterke voorkeur voor specifieke onderwerpen die hij/zij wilde bespreken.

De onderzoekers hebben een k-gemiddelden-clusteranalyse gebruikt om meer grip te krijgen op de heterogeniteit van informatiebehoeften en voorkeuren van oudere patiënten met kanker. In totaal hebben 223 (ex-)patiënten met kanker van 70 jaar of ouder een online vragenlijst ingevuld. In deze vragenlijst werden de informatiebehoeften (a.d.h.v. de QUOTE) en andere karakteristieken (i.e., zorgen over kanker, vaardigheden, motivatie, deelname in besluitvormingsproces en andere demografische gegevens) gemeten. De drie geïdentificeerde profielen  verschilden op een aantal karakteristieken waardoor de onderzoekers deze profielen beter konden begrijpen. Belangrijke verschillen tussen “informatiezoekers”, “luisteraars” en “informatie-vermijders” hadden betrekking op zorgen en motivatie. In het bijzonder had de informatiezoeker (vergeleken met de informatie-vermijder) meer zorgen en moeite om met onzekerheid om te gaan. Vergeleken met de informatie-vermijder en luisteraar had de informatiezoeker meer vertrouwen in zichzelf om met de arts in gesprek te gaan. Deze kenmerken hebben belangrijke implicaties voor de klinische praktijk. Rekening houdend met deze profielen kunnen clinici hun communicatie beter afstemmen op de behoeften van de oudere patiënt.

U kunt het artikel hier downloaden.

Dit onderzoek is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding (UvA 2014–7288).