‘Be Prepared’ (Behavioural Science for Pandemic Preparedness)

‘Be Prepared’ (Behavioural Science for Pandemic Preparedness) is een samenwerking tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en vier Nederlandse universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. Onderzoekers van ACHC en ASCoR (Julia van Weert, Bas van den Putte, Eline Smit, Saar Mollen, Mark Boukes, Toni van der Meer, Nida Gizem Yilmaz en Adriana Solovei) zullen de effecten analyseren van mediagebruik en interpersoonlijke communicatie (Word of Mouth) op gezondheidsgedrag, en specifiek de naleving van de preventieve maatregelen tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland. Andere onderwerpen die binnen het consortium worden onderzocht zijn, onder anderen, gedragsdeterminanten, draagvlak voor maatregelen tijdens een pandemie, en welzijn.

Het onderzoek gaat gebruik maken van data die sinds het begin van de pandemie (maart 2020) zijn verzameld door de Corona Gedragsunit van het RIVM. De longitudinale dataset omvat 21 rondes en meer dan 200.000 respondenten. Meer informatie over de gegevens die de Gedragsunit verzamelt kunt u hier vinden.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds Juni 2022
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR