ASTRO-LAB – Zelfmanagement bij astma: de baten-risicoverhouding bij medicijngebruik

Binnen dit project wordt onderzocht wat de lange-termijn effecten zijn van zelfmanagement van astma patiënten op gezondheidsuitkomsten en welke beïnvloedbare factoren een rol spelen bij de manier waarop patiënten omgaan met hun astma. In Frankrijk en Engeland is een cohort studie uitgevoerd waarin het medicatiegebruik en de gezondheidsuitkomsten van patiënten (volwassenen en kinderen) gedurende twee jaar telefonisch bijgehouden werden. Ook worden beschikbare medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers en databases van zorgverkeraars verzameld. Daarnaast vullen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners online vragenlijsten in over hun ervaringen, percepties en gedragingen (bijv. therapietrouw, steun van mantelzorgers en huisartsen bij zelfmanagement). Het doel van dit onderzoek is om longitudinaal de relaties tussen deze drie centrale spelers in het zorgproces aan astma patiënten bloot te leggen en te onderzoeken hoe deze gedrag en gezondheidsuitkomsten beïnvloeden.  Dit onderzoek zal bijdragen aan praktische aanbevelingen om gezondheidscommunicatie op het gebied van astma te verbeteren, specifiek op het gebied van zelfmanagement.

Onderzoeksteam:

Het ASTRO-LAB consortium bestaat uit zeven samenwerkingspartners met verschillende expertise.

Eric van Ganse, Laurent Laforest, Sandrine Herbage, Maeva Nolin, Flore Jacoud, Carole Langlois (Pharmacoepidemiology Unit, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France)

Richard Hubbard ,Jack Gibson (University of Nottingham, UK)

Nathalie Texier, Stephane Schuck, Helene Le Cloarec, Raphael Germain, Mathilde Pouriel (Kappa Santé SAS, Paris, France)

David Ansell, Bhullar Harshvinder, Louise Pinder (IMS Health, London, UK)

Montserrat Ferrer, Gimena Hernandez, Olaz Garin, Angels Pont, Marc Marti (Consortio Mar Parc de Salut de Barcelona, IMIM< Barcelona, Spain)

Ana Valcarcel (Lyon Ingénierie Projets, Lyon, France)

Marijn de Bruin, Alexandra Dima (ASCoR, University of Amsterdam, Netherlands)

Status: Lopend vanaf december 2011
Financiering: European Commission FP7 Programme