Artikel over impact van “afstand houden” op sociaal kwetsbare mensen tijdens Covid-19 veelvuldig gelezen

Gepubliceerd op 30 maart 2023 – Het artikel “The impact of physical distancing on socially vulnerable people needing care during the COVID-19 pandemic in the Netherlands” van Daniel de Vries, Jeannette Pols, Amade M’charek en ACHC-lid Julia van Weert staat in de top 5 van meest gedownloade open access artikelen van 2022 in het International Journal of Care and Caring

Wat was het effect van “afstand houden” op sociaal kwetsbare mensen die zorg nodig hadden tijdens de eerste COVID-19 lockdown in Nederland? Wat was de impact van COVID-19 maatregelen op hun welzijn? Welk effect hadden de lockdown en de daarop volgende periode van versoepelingen op hen? Welke oplossingen werden gevonden voor hun uitdagingen? Welke suggesties werden gedaan voor een beter beleid om in te spelen op hun moeilijke situatie? Wat betekent veiligheid voor deze mensen en hoe verhoudt zich dat tot de beleidsdoelstellingen?

Het artikel beschrijft de resultaten van kwalitatieve interviews met 141 mensen met zorgrelaties en 106 zorgprofessionals, alsmede twee herhaalde enquêtes onder ouderen buiten (n = 1697) en binnen zorginstellingen voor langdurige zorg (n = 2619). De bevindingen laten een diversiteit aan ervaringen zien, variërend van relatieve rust en zich sociaal “normaal” voelen tot eenzaamheid en verlies van perspectief. Wat voor de deelnemers van belang was, was vaak niet zozeer de medische zorg, maar het geven van zin aan het leven en het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk. Zaken als deel uitmaken van de samenleving, hulp bij huisvesting, werk en dagbesteding, het vinden van zingeving, een gevoel van verbondenheid en andere vormen van sociale veiligheid bleken cruciaal voor het dagelijks leven. Juist op deze terreinen verdween de zorg tijdens de pandemie, of verergerden de sluiting van zorginstellingen en andere beleidsmaatregelen bestaande problemen.

De bevindingen benadrukken het belang van een empirisch-ethische benadering van beleidsinterventies. Het beleid moet veiligheid anders interpreteren dan de beperkte epidemiologische interpretatie van infectiebeperking en ook “praktische wijsheid” meenemen. Vanuit dit perspectief is veiligheid niet het uitbannen van alle risico’s, maar het aanvaarden van bepaalde risico’s om in evenwicht te komen met andere waarden binnen het afwegingskader.

Lees hier het artikel.

Deze studie werd gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw); grant nummer 10150062010007.