Anne Vos, MSc

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • a.l.vos@uva.nl

Naam: Anne Vos, MSc
PhD: Verwacht in 2021, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr. Edith Smit
Co-promotor(s): Dr. Gert-Jan de Bruijn, Dr. Michel Klein
MSc: 2015 en 2019, Universiteit van Amsterdam
Specialiteiten: eHealth, mHealth, gezondheidsinterventies, lichamelijke activiteit, tailoring, persuasieve communicatiestrategieën

Onderzoek: In mijn PhD project worden de mogelijkheden voor het bevorderen van een gezonde levensstijl bij volwassenen met een lage sociaaleconomische status onderzocht. Het doel van het project is het ontwikkelen en onderzoeken van de effecten van een tijd- en context-specifieke mobiele applicatie die individuele feedback en advies op maat kan geven over mogelijkheden voor lichamelijke activiteit en prestatieniveaus. Dit coaching-systeem biedt gebruikers gedurende de dag gepersonaliseerde tips om het aantal gezette stappen te verhogen door hun aanwijzingen te sturen via hun smartphone op cruciale en contextuele beslissingsmomenten, bijvoorbeeld het aanmoedigen van de keuze om een omweg van vijf minuten door een nabijgelegen park te maken om aan het dagelijkse stappendoel te voldoen. We zullen de invloed van deze mobiele applicatie op veranderingen in lichamelijke activiteit wat betreft het dagelijks aantal gezette stappen onderzoeken, evenals effecten op de langere termijn, zoals cardiometabolische gezondheidsindicatoren.