Anne Fleur van Luenen, MA

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • a.f.vanluenen@uva.nl

Naam: Anne Fleur van Luenen
PhD: Verwacht in 2025, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr. Hans Brug, Prof. Dr. Enny Das
Co-promotor(s): Dr. Gert-Jan de Bruijn
MA: 2020, Language Technology, Uppsala Universiteit
Specialiteiten: Natural Language Processing (NLP), Python programming, Automatische Text Analyse, Machine Learning voor NLP doeleinden, Health Persuasion Technologies

Onderzoek: Mijn PhD project SENTENCES onderzoekt de invloed van nieuwsmedia inhoud en sociale media posts op vertrouwen in, en deelname aan, het bevolkingsonderzoek van het RIVM. Op basis van uitgebreide (automatische) inhoudsanalyse van deze media proberen we een beeld te krijgen of en hoe welke nieuwsberichten over het bevolkingsonderzoek wordt besproken op sociale media, en in hoeverre dat van invloed is op verdere blootstelling aan nieuwsmedia. Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.