Adviezen voor ‘offline’ en ‘online’ informatie-op-maat voor ouderen met kanker en zorgverleners (OCA-5)

Op dit moment is 60% van de nieuw-gediagnosticeerde kankerpatiënten 65 jaar of ouder en deze groep stijgt ieder jaar aanzienlijk. Goede communicatie speelt een sleutelrol in de behandeling van patiënten met kanker. Ouderen met kanker worden echter als de grootste risicogroep beschouwd voor miscommunicatie, doordat zij gemiddeld genomen minder informatie tegelijkertijd kunnen bevatten, informatie langzamer verwerken en meer moeite hebben met medisch taalgebruik dan jongeren. Ook is bekend dat het voor ouderen belangrijk is dat dezelfde  informatie op verschillende manieren wordt aangeboden, zoals via ‘offline’ bronnen (de communicatie met een zorgverlener in de spreekkamer) en ‘online’ bronnen (het internet). Daarnaast is bekend dat hoe beter de informatie is afgestemd op de persoonlijke informatiebehoeften van patiënten (tailoring), hoe groter de kans op optimale informatieverwerking. In dit project zullen dan ook zowel offline (via interpersoonlijke communicatie met de arts) als online (via het internet) adviezen op maat worden aangeboden aan ouderen met kanker. Voor de offline communicatie zullen op basis van de informatievoorkeuren van patiënten adviezen worden ontwikkeld die hun zorgverlener tijdens een consult kan toepassen. Voor de online communicatie zullen de informatievoorkeuren van patiënten in acht genomen worden door middel van online informatie aan te passen aan hun visuele voorkeur.

Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met oncologen, geriaters, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen. De resultaten van dit project zullen direct inzetbaar zijn voor de praktijk. Het doel van dit project is om de kennis over effectieve communicatie met oudere patiënten te optimaliseren en deze kennis direct toe te passen in de praktijk om op deze manier communicatie met ouderen te verbeteren.

Dit project is een samenwerking tussen de Amsterdam School of Communication Research/ASCoR (budgethouder) en de afdeling Medische Psychologie (AMC) van de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeksteam: Dr. Nadine Bol en Dr. Annemiek Linn (PostDocs)
Prof. Julia van Weert en Prof. Ellen Smets (PIs)
Status: Lopend sinds maart 2015
Financiering: KWF Kankerbestrijding