Aanmelding ACHC symposium Health Literacy 10 Mei 2016

Het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie is moeilijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze groep mensen heeft echter juist baat bij goede gezondheidsinformatie. In het openingssymposium van het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) presenteren we verschillende effectieve strategieën voor het communiceren met deze kwetsbare doelgroep.

De afgelopen jaren heeft het onderzoek naar health literacy in Nederland een grote vlucht genomen. Dit leverde nieuwe inzichten op over hoe mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden het beste geïnformeerd kunnen worden.
In een middag tijd wordt u door middel van reguliere en korte ‘blitz’-presentaties op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken op dit interessante onderzoeksgebied. De verschillende sprekers belichten de communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, elk vanuit hun eigen vakgebied. In alle presentaties is veel aandacht voor de praktische toepasbaarheid van de bevindingen.
U gaat naar huis met geactualiseerde kennis en verschillende technieken om uw communicatie health literacy proof te maken.

Programma

12.30 – 13.00 uur: Inloop met broodje
13.00 – 13.10 uur: Welkom en introductie ACHC
13.10 – 13.40 uur: Een tekst of toch een animatie? De effectiviteit van tekst en beeld onder doelgroepen met verschillende gezondheidsvaardigheidsniveaus – Corine Meppelink (Corine Meppelink promoveert op 12 mei op dit onderwerp)
13.40 – 14.00 uur: Praten met je dokter. Een fotostrip-serie die patiënten ondersteunt in gesprekken met de huisarts – Ruth Koops van ‘t Jagt
14.00 – 14.20 uur: Pauze
14.20 – 14.40 uur: Risicocommunicatie en lage gezondheidsvaardigheden: problemen met het begrijpen van risico-informatie en mogelijke oplossingen – Olga Damman
14.40 – 15.00 uur: (H)erkenning gezondheidsvaardigheden, de methodiek als hulpmiddel – Jeanny Engels
15.00 – 15.30 uur: Blitz Presentaties 1 t/m 3
15.30 – 15.50 uur: Pauze
15.50 – 16.10 uur: Zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden – Iris van der Heide
16.10 – 16.30 uur: Toegankelijke preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden – Mirjam Fransen
16.30 – 17.00 uur: Blitz Presentaties 4 t/m 6
17.00 uur: Borrel

Download het volledige programma

Locatie

Afdeling Communicatiewetenschap, kamer C10.20 in Gebouw C op de Roeterseilandcampus (locatie beschrijving).

Aanmelden (reservelijst)

Het bijwonen van het symposium is gratis. Door de grote belangstelling is het symposium vol. Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met uw naam en organisatie naar ACHC-registreer of mail naar Remco Sanders op r.sanders@uva.nl. Wij plaatsen u dan op de reservelijst en berichten u wanneer er toch plaats is.