ACHC onderzoek naar COVID-19 communicatie en gedragsverandering

Gepubliceerd op 13 augustus 2020 – De afgelopen maanden is er veel ACHC-onderzoek naar gezondheidscommunicatie en gedragsverandering omtrent COVID-19 opgestart en uitgevoerd. Onze ACHC-website heeft nu een speciale COVID-19-sectie waar nieuws en publicaties over COVID-19 worden verzameld. Hieronder vatten we een aantal van onze lopende projecten samen.

De eerste resultaten van een onderzoek van Fam te Poel, Annemiek Linn, Eline Smit en andere collega’s naar informatiebehoeften en mediagebruik van de Nederlandse bevolking tijdens de COVID-19 crisis zijn al gepubliceerd.  De resultaten laten zien dat traditionele media zoals kranten (zowel online als in papieren versie) en nieuwsprogramma’s het meest worden gebruikt voor informatie over het coronavirus. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de blootstelling aan (online) gezondheidsinformatie over COVID-19 voor de gezondheidszorg. Onzekerheid en zorgen over COVID-19 op basis van foute, tegenstrijdige of zorgwekkende (online) informatie kunnen bijdragen aan de overbelasting van ons zorgstelsel. Gegevens worden momenteel verzameld in een 4-wave COVID-19 panelonderzoek tijdens en na de intelligente lockdown in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De studie is gefinancierd door ASCoR en het Digital Communications Methods Lab en is gepreregistreerd op OSF.

Als onderdeel van hetzelfde longitudinale ASCoR-COVID-19 panelonderzoek, onderzoeken Alessandra Mansueto, samen met Barbara Schouten, Mark Boukes, Julia van Weert, Brittany Chan, Sacha Epskamp en Reinout Wiers de relatie tussen mediaconsumptie, mentaal welzijn, alcoholgebruik, angst voor COVID-19 en de naleving van de COVID-19-regel, de nadelen van de intelligente lockdown, urbanisatie, en etnische achtergrond. De onderzoekers gebruiken verschillende technieken om de complexiteit van de interacties tussen deze variabelen te begrijpen, waaronder netwerkanalyse.

Daarnaast werken Corine Meppelink, Judith Möller en Linda Bos aan een project waarin de effecten van specifieke misvattingen over COVID-19 onderzocht worden. De onderzoekers zijn met name geïnteresseerd in de manier waarop misverstanden over COVID-19 samenhangen met bepaalde mediaconsumptiepatronen, en hoe dit vervolgens de naleving van preventieve maatregelen, zoals de 1.5 meter afstand, beïnvloedt. Daarnaast wordt onderzocht welke rol risicoperceptie speelt in het uitvoeren van de preventiemaatregelen. Gegevens worden momenteel verzameld in het bovengenoemde longitudinale ASCoR-COVID-19 panelonderzoek.

Nieuws rondom COVID-19 is altijd en overal beschikbaar, maar het zoeken naar dergelijke informatie is niet voor iedereen bevorderlijk als het gaat om mentale gezondheid en welzijn (bijvoorbeeld depressie en angst). Met behulp van een online survey in een panel van 500 Nederlandse volwassenen onderzoeken Melanie de Looper en Monique Alblas in hoeverre demografische kenmerken en psychosociale factoren (waaronder copingstijl en informatieverwerkingsstijl) kunnen voorspellen hoeveel en welk type informatie mensen zoeken rondom COVID-19, en in hoeverre dit vervolgens het welzijn kan beïnvloeden. Het doel van deze studie is om een beter inzicht te krijgen in de mate waarop informatiezoekgedrag in een stressvolle situatie invloed kan hebben op de mentale gezondheid.

De snelheid waarmee mensen zich aanpassen om het coronavirus te bestrijden is indrukwekkend. Maar het staat ook in contrast met de snelheid waarmee aanpassingen rondom het klimaat doorgevoerd worden. Waarom houden we ons wel aan richtlijnen rond COVID-19 en minder aan de richtlijnen om de klimaatcrisis af te wenden? In dit onderzoek proberen Marijn Meijers, Healther Torfadottir, Christin Scholz en Anke Wonneberger de verschillende motivaties van mensen om hun gedrag aan te passen (met betrekking tot COVID-19 en klimaatverandering) te begrijpen. Deze inzichten zullen vervolgens worden gebruikt om gedrag te stimuleren dat klimaatverandering terugdringt (bijv. minder vlees eten). Lees hier meer over dit onderzoek.

De COVID-19-crisis kan grote invloed hebben op hoe naasten en zorgverleners het overlijden van patiënten ervaren. Om te kunnen leren van deze ervaringen, werken verschillende onderzoekers op initiatief van PALZON samen om de zorg rond overlijden tijdens de coronacrisis te onderzoeken. In een open online vragenlijstonderzoek worden naasten en zorgverleners gevraagd naar hun ervaringen met de zorg rondom het recent overlijden van een naaste of patiënt (deze hoeft niet per se aan COVID-19 te zijn overleden).

De overheid probeert uit alle macht burgers te overtuigen thuis te blijven om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Als gevolg hiervan hebben veel merken hun social media berichten aangepast om op deze manier bij te dragen aan relevante COVID-gerelateerde maatregelen, zoals de 1.5 meter afstand en het frequente handen wassen. Maar in hoeverre is het effectief om campagnes aan te laten sluiten op COVID-thema’s? En welke rol spelen creativiteit en timing hierbij, gezien de overvolle tijdslijnen met COVID-nieuws? In een inhoudsanalyse van 1800 merkberichten op Twitter onderzoeken Komala Mazerant, Lotte Willemsen, Peter Neijens en Guda van Noort de effectiviteit van deze COVID-gerelateerde berichten en de onderliggende mechanismes.

Tijdens een crisis die de publieke gezondheid in gevaar brengt, zoals de COVID-19-pandemie, is het van belang dat kwalitatief goede informatie wordt verspreid. Het delen van informatie op social media heeft een grote invloed op de verspreiding van informatie. Helaas wordt het delen, liken en reageren op berichten niet altijd bepaald door de kwaliteit van de informatie. Als gevolg hiervan wordt veel onjuiste informatie op sociale-mediaplatforms verspreid. Het is daarom belangrijk om strategieën te identificeren, die gebruikers van sociale media motiveren en volgen bij het delen van kwalitatief juiste informatie. Christin Scholz en Hang-Yee Chan werken aan twee projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke strategieën. Het eerste project heeft als doel om gebruikers van sociale media te motiveren om een actievere rol te spelen bij het verspreiden van kwalitatief juiste informatie over COVID-19 in hun sociale netwerken. Christin Scholz en Hang-Yee Chan hebben, samen met internationale partners, simpele interventies ontworpen waarbij neuroimaging is toegepast om psychologische mechanismen te identificeren die individuen motiveren om informatie met anderen te delen. Het tweede project gaat nog een stap verder en beoogt om ook meer bewuste en verantwoorde betrokkenheid bij COVID-19-gerelateerde berichten op sociale media te bevorderen. De pre-registratie voor dit project is te vinden op OSF.

ACHC onderzoekers zijn ook partners in internationaal onderzoek:

Annemiek Linn is betrokken bij een internationaal onderzoek dat tot doel heeft om inzicht te krijgen in de risicoperceptie rondom COVID-19 van studenten over de hele wereld (VS, Nederland, China, Italië, België, Roemenië, Slowakije, Zuid-Korea en Koeweit). De intentie om maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te nemen wordt aanzienlijk beïnvloed door hoe het publiek het risico op verspreiding inschat. Deze risicoperceptie wordt bepaald door hoe ernstig zij de situatie beoordelen en hoe kwetsbaar zij zich voelen. Het verkrijgen van informatie uit verschillende bronnen zoals het RIVM, de overheid en de media tijdens een nieuwe pandemie zoals COVID-19 kan het bewustzijn over het risico en de intentie om maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus op te volgen vergroten. Dit project geeft inzicht in hoe het risico op de verspreiding van het coronavirus wereldwijd wordt ingeschat.

Eline Smit onderzoekt in een internationale studie of berichten die geformuleerd zijn op basis van de Self-Determination Theory (SDT), de motivatie van mensen kunnen vergroten om deel te nemen aan social distancing (d.w.z. afstand houden) om de verspreiding van COVID-19 te verminderen. Deze studie bouwt voort op het idee dat autonomie-ondersteunende berichten mensen helpen om het belang van gedragsverandering te begrijpen en te internaliseren, met als gevolg dat men zich de gewenste verandering eigen maakt en zich er in de loop van de tijd beter aan houdt. Controlerende of meer directieve berichten proberen daarentegen gedrag te veranderen door gebruik te maken van schaamte, schuld en bedreigingen. In deze studie wordt dit idee samen met SDT-onderzoekers over de hele wereld empirisch getest zodat communicatieprofessionals inzicht krijgen in hoe mensen effectiever gemotiveerd kunnen worden.