ACHC onderzoek levert nieuw meetinstrument voor samen beslissen met en door oudere patiënten

Gepubliceerd op 20 september 2019 – Samen beslissen met ouderen en hun naasten is een uitdaging voor zorgverleners. In recent onderzoek ontwikkelden Ruth Pel-Littel (Vilans), Prof. Julia van Weert (ASCOR), Prof. Bianca Buurman (Amsterdam UMC) en Prof. Glyn Elwyn (Darthmouth institute, USA) een instrument om door middel van video-observaties te meten in hoeverre zorgverleners, en oudere patiënten en hun naasten deelnemen in het samen beslissen over medische zorg. Dit nieuwe meetinstrument heet de Observer OPTIONMCC(Multiple Chronic Conditions) en is een doorontwikkeling van een internationaal gebruikt meetinstrument voor samen beslissen (OPTION 5).

Het nieuwe meetinstrument houdt specifiek rekening met elementen waarvan we uit eerder onderzoek weten dat deze van belang zijn bij gezamenlijke besluitvorming met geriatrische patiënten: het identificeren van de waardes en doelen die belangrijk zijn voor de oudere patiënt bij het nemen van een behandelbeslissing en het evalueren van de uiteindelijke beslissing. Daarnaast meet de Observer OPTIONMCC, naast de inbreng van de zorgverlener, ook de inbreng van de patiënt en diens naaste in het besluitvormingsproces.

Om het nieuwe instrument te evalueren, werden meer dan 100 video opnames van gesprekken tussen geriatrische patiënten, hun naasten en geriaters in het AMC en in het MC Slotervaart geobserveerd en gecodeerd. De resultaten laten zien dat de OPTIONMCCgebruikt kan worden om

Het tijdschrift Patient Education and Counseling publiceerde in juni 2019 het artikel Measuring triadic decision making in older patients with multiple chronic conditions: Observer OPTIONMCC.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Meer weten?

Pel-Littel, R.E. , Buurman, B.M., Van de Pol, M.H., Yilmaz, N.G.., Tulner, L.R., Minkman, M.M., Scholte op Reimer, W.J.M., Elwyn, G., & Van Weert, J.C.M. Measuring triadic decision making in older adults with multiple chronic conditions: Observer OPTIONMCC. Patient Education and Counseling.Advance online publication. doi: 10.1016/j.pec.2019.06.020

Klik hier voor het artikel