ACHC draagt bij aan “Lessons Learned” traject VWS

Gepubliceerd op 2 September 2020 – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de zomerperiode benut om lessen te trekken uit de eerste fase van de aanpak van COVID-19. Vanuit ACHC waren Bas van den Putte en Julia van Weert betrokken in dit “Lessons Learned” traject. 

In het “Lessons Learned” traject werd in totaal met meer dan honderd experts met een grote diversiteit aan achtergronden gesproken. In de zomerperiode waarin de piek van de eerste golf achter ons lag, wilde VWS terug- en vooruitkijken: hoe voorkomen we een eventuele tweede golf en – mocht die zich toch aandienen – hoe spelen we daar dan zo goed mogelijk op in?  VWS heeft de experts gevraagd te helpen bij het trekken van deze lessen. Er is onder andere gesproken met medische professionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, hoogleraren, professionals uit andere sectoren, ervaringsdeskundigen en mensen van onder meer GGD’en en gemeenten. De experts hebben een schriftelijke bijdrage geleverd in de vorm van een position paper en zijn met andere experts en VWS in gesprek gegaan.

Vanuit ACHC was Bas van den Putte ingedeeld bij de expert-tafel “Publiekscommunicatie”. In zijn position paper signaleert hij dat het draagvlak voor het coronabeleid van de regering in toenemende mate daalt. Hoewel de persconferenties van het kabinet in het begin goed werkten, zijn ze nu onvoldoende om de bevolking te motiveren zich aan de corona gedragsmaatregelen te houden. Van den Putte bepleit een grootschalige communicatiecampagne via vele media waarin niet alleen duidelijk wordt gemaakt wat de burgers moeten doen, maar vooral ook waarom en hoe. Daarnaast zou de overheid initiatieven moeten stimuleren die het gewenste gedrag makkelijker maken om uit te voeren. Zowel qua tone of voice als inhoud moet de communicatie worden afgestemd op doelgroepen. Een nog weinig gebruikte strategie die Van den Putte bepleit is het gebruik maken van de kracht van sociale beïnvloeding: stimuleer en help mensen om elkaar in een gewenste richting te beïnvloeden.

Julia van Weert nam deel aan de expert-tafel “Effecten reguliere zorg”. Zij betoogt in haar position paper dat de hele maatschappij, dus ook de reguliere zorg, baat heeft bij zo min mogelijk besmettingen. Of dit lukt hangt vooral af van het gedrag van mensen. Goede communicatie is een belangrijke basis om burgers te helpen zich aan de gedragsmaatregelen te houden. Van Weert vat de kern van goede communicatie samen en adviseert om doelgroepen te betrekken bij het ontwikkelen van campagnes, interventies en beleid gericht op de betreffende doelgroep. Zij geeft in totaal elf adviezen, ook over kwetsbare burgers, ouderen, zorg en digitale zorg. Van Weert pleit er bijvoorbeeld voor om aandacht te hebben voor de toegenomen ongelijkheid onder kwetsbare burgers en in te zetten op het vergroten van hun sociale netwerken. Ook adviseert ze om deze periode van relatieve rust te gebruiken om kwetsbare ouderen goede voorlichting te geven over de consequenties van een IC-opname en om digitale zorg door te ontwikkelen en systematisch te  onderzoeken.

Op basis van de expert-tafels is een kamerbrief verzonden naar de Tweede kamer over het “Lessons Learned” traject. Deze brief en alle schriftelijke bijdragen van deelnemers en de verslagen van de verschillende expert-tafels zijn hier terug te lezen.

Het position paper van Bas van den Putte is hier te downloaden.

Het position paper van Julia van Weert is hier te downloaden.