Aankondiging ACHC-RISC symposium “Keuzehulpen en kwetsbare groepen”

Gepubliceerd op 6 oktober 2022 – Op vrijdag 25 november 2022 organiseren het ACHC en RISC Amsterdam een gezamenlijk symposium “Keuzehulpen en kwetsbare groepen”. De voertaal is Nederlands. Deelname is gratis. Het volledige programma is hier onder te vinden. Het aantal plekken is gelimiteerd. Registreer hier

Keuzehulpen worden steeds meer gebruikt in de gezondheidzorg, bijvoorbeeld om samen te beslissen met een dokter of om zelf een geïnformeerde beslissing te nemen. Er is veel bewijs voor de positieve effecten van keuzehulpen. Toch zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat keuzehulpen niet optimaal gebruikt worden door mensen uit kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met lage gezondheidsvaardigheden en/of lage numerieke vaardigheden.

In dit symposium gaan we in op de verschillende onderdelen van keuzehulpen en wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Wat maakt het gebruik van een keuzehulp moeilijk en wat kan er beter voor mensen uit kwetsbare groepen? Wat zijn goede voorbeelden? Waar liggen nog knelpunten?

Dit symposium wordt financieel mogelijk gemaakt door: het KWF, APH Quality of Care en NeFCA. Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Nida Gizem Yilmaz (achc-fmg@uva.nl).

Locatie
Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
Roeterseilandcampus gebouw C

Programma