Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.

Gepubliceerd op 4 juli 2024 – Ondanks het feit dat multifactoriële valrisicobeoordelingsinstrumenten een effectieve methode zijn om valincidenten bij ouderen (65+) te voorkomen, worden ze vaak onderbenut in de klinische praktijk. ACHC-leden Sara Groos (ook Amsterdam UMC), Annemiek Linn, en Julia van Weert onderzochten of het gebruik en de implementatie […]
Lees verder »

Gepubliceerd op 27 juni 2024 – ACHC-lid Leonie Westerbeek rondde recent haar proefschrift af en is gestart met een postdoc project over verantwoorde en effectieve op AI gebaseerde gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg.
Lees verder »

Gepubliceerd op 13 juni 2024 – ACHC-onderzoeker Nida Gizem Yilmaz heeft een Urban Mental Health-subsidie ​​ontvangen voor een project over hoe een gepersonaliseerde cultuur-sensitieve chatbot kan bijdragen aan secundaire preventie bij drie generaties Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse migranten met depressie en/of niet-suïcidale zelfverwonding (NSSI).
Lees verder »

Gepubliceerd op 6 juni 2024 – Wanneer patiënten met ongeneeslijke kanker geen standaard-behandelopties meer hebben, kunnen zij soms besluiten om deel te nemen aan een studiebehandeling (dat wil zeggen: experimentele behandeling met onzekere uitkomsten). De beslissing om hier wel/niet aan mee te doen, kan moeilijk zijn voor patiënten. In haar proefschrift […]
Lees verder »